Bize Soru Sorun

İletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.


İLETİŞİM

Muhasebe

Şirketlerin yönetim ve maliyet muhasebesi

Bilanço, gelir tablosu ya da ek mali tablo düzenleme

Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi,

Gelir Vergisi, ÖTV, GEKAP, B Formu ve diğer beyannamelerin hazırlanıp imzalanması.

SGK ile ilgili bordro, puantaj, e-bildirge gibi belgeleri düzenleme.

İşletmeye ait stokların yönetimi.

Cari hesapların takip edilmesi.

Şirketlerin genel kurul toplantıları için evrakların hazırlanması.

KDV iadesi, stopaj iadesi gibi vergi iadelerine ait özel amaçlı raporları oluşturuyoruz.

Tüm Ticaret Sicil işlemlerinin işlemlerinin yapılması.